Witamy na stronie taurus dom brokerski sp. z o.o.

Posiadamy

kilkunastoletnie 

doświadczenie

Zajmujemy się kompleksową obsługa firm w zakresie wszelkich ubezpieczeń. Doradzamy jak dobrze skonstruować ubezpieczenie i wybrać najlepszą cenę. Negocjujemy warunki ubezpieczenia
z zakładami ubezpieczeń tak aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom klienta. Mamy dostęp do ofert wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w kraju.

Witamy na stronie taurus dom brokerski sp. z o.o.

Posiadamy

kilkunastoletnie 

doświadczenie

Zajmujemy się kompleksową obsługa firm w zakresie wszelkich ubezpieczeń.
Doradzamy jak dobrze skonstruować ubezpieczenie i wybrać najlepszą cenę.
Negocjujemy warunki ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń tak aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom klienta.
Mamy dostęp do ofert wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w kraju.

"

Nasze rozwiązania pozwalają pracodawcy zbudować optymalny plan dodatkowych benefitów dla pracowników, a w szczególności na:

– motywację pracowników,
– budowę pozytywnego wizerunku pracodawcy,
– optymalizację kosztów,
– utrzymanie kluczowych pracowników („złote kajdanki”
  dla kluczowych pracowników firmy),
– optymalizacje podatkowe wypłacanych świadczeń,
-ograniczenie ryzyka po stronie pracodawcy.

Zespół

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeń. Większość pracowników ma ponad dwudziestoletni staż pracy w charakterze brokera ubezpieczeniowego, ale również po drugiej stronie, czyli w pracy w towarzystwach ubezpieczeń przy tworzeniu produktów, systemów do obsługi i samej obsłudze ubezpieczeń.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeń. Większość pracowników ma ponad dwudziestoletni staż pracy w charakterze brokera ubezpieczeniowego, ale również po drugiej stronie, czyli w pracy w towarzystwach ubezpieczeń przy tworzeniu produktów, systemów do obsługi i samej obsłudze ubezpieczeń.

Dzięki temu mamy doskonałą znajomość wszystkich aspektów funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Naszą wiedzę i doświadczenie oddajemy naszym klientom.
Dzięki temu mamy doskonałą znajomość wszystkich aspektów funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Naszą wiedzę i doświadczenie oddajemy naszym klientom.
Dobierając ofertę patrzymy nie tylko na warunki finansowe (wysokość składki), oceniamy przede wszystkim jakość produktu i jakość współpracy z zakładami ubezpieczeń, wymaganą czasochłonność procesu obsługi ubezpieczenia po stronie klienta oraz długoterminowe perspektywy rozwoju współpracy z towarzystwami ubezpieczeń.

Dobierając ofertę patrzymy nie tylko na warunki finansowe (wysokość składki), oceniamy przede wszystkim jakość produktu i jakość współpracy z zakładami ubezpieczeń, wymaganą czasochłonność procesu obsługi ubezpieczenia po stronie klienta oraz długoterminowe perspektywy rozwoju współpracy z towarzystwami ubezpieczeń.

0
Lat istnienia
Rola brokera ubezpieczeniowego

Broker ubezpieczeniowy reprezentuje klienta w kontaktach z zakładami ubezpieczeń. Jest to kluczowa różnica w stosunku do agenta, czy pracownika zakładu ubezpieczeń. Broker ma dostęp do produktów wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, może wybrać dla klienta najdogodniejsze rozwiązanie. Przygotowując ofertę, broker wybiera najlepsze propozycje spośród wielu ofert różnych ubezpieczycieli.

W przeciwieństwie do agenta, który nie może zaoferować innego produktu niż własnego towarzystwa, broker nie musi unikać wskazywania słabych stron produktu, wręcz przeciwnie. Jego rola polega właśnie na tym, aby wyszukiwać słabe elementy oferty, starać się ich unikać i wskazywać je klientowi aby miał świadomość ich istnienia w umowie i mógł wdrażać rozwiązania minimalizujące ryzyka w tych obszarach. Reasumując, rolą brokera jest rzetelna analiza i porównanie ofert ubezpieczenia oraz pomoc klientowi w wyborze najlepszego rozwiązania.

Dotychczasowe ubezpieczenia

Jeżeli nasi klienci zadowoleni są z współpracy z dotychczasowym ubezpieczycielem, zawsze staramy się utrzymać ubezpieczenie w towarzystwie z którym współpraca przebiega pomyślnie. Wiemy, że poza formalnymi zapisami w umowach, niezmiernie ważne dla dobra współpracy są dobrze wypracowane sposoby komunikacji, jak również znajomość osób po stronie partnera i często również nieformalne kontakty.

W takich przypadkach nasze działania zmierzają do poprawy oferty ubezpieczenia przy jednoczesnym pozostawieniu dobrze funkcjonujących rozwiązań.

Wsparcie

Wdrażając program ubezpieczeniowy u klienta, dobieramy rozwiązania pozwalające na zminimalizowanie pracochłonności związanej z obsługa po stronie klienta.

Dbamy, aby minimalizować ryzyko i odpowiedzialność po stronie ubezpieczającego.

Oferujemy szkolenia dla pracowników ubezpieczającego odpowiedzialnych za administrację ubezpieczeniem oraz pomagamy
w procesie komunikacji do pracowników.

Kontakt z nami

Telefon : +48 501 146 733
E-mail: kontakt@dbtaurus.pl
WWW: www.dbtaurus.pl
Adres: ul. Pieńkowskiego 5/92
02-668 Warszawa

KRS 0000462638
NIP 5213648868